ruenkz

Анкета удовлетворенности потребителей

Аэронавигациялық ақпаратты басқару жөніндегі департамент

«Қазаэронавигация» РМК басшылығы Сізден бірнеше минут уақытыңызды бөліп, осы сауалнаманы толтыруыңызды сұрайды. Толтырылған сауалнама талдау жүргізілгеннен кейін біздің департаменттің қызметіне Сіздің берген бағаңызды білуге және пысықтауды қажет ететін салаларды анықтауға көмектеседі.

5 – өте жақсы; 4 – жақсы; 3 - қанағаттанарлық; 2 – қанағаттанарлық емес; 1 – нашар.

 

1. Качество аэронавигационной информации в AIP 2. Своевременность предоставления аэронавигационной информации в AIP 3. Полнота предоставления аэронавигационной информации в AIP 4. Качество издаваемых NOTAM 5. Своевременность издаваемых NOTAM 6. Качество Бюллетеней предполетной информации 7. Качество публикуемых карт в AIP Ваши замечания и пожелания по улучшению нашей работы 8. Ваши замечания и пожелания по улучшению нашей работы